PIR detektory - zrkadlová optika Alarmcom:

   Najpoužívanejšími komponentmi v systémoch elektronickej zabezpečovacej signalizácie sú pohybové detektory. Z tejto rady sú asi najpoužívanejšie detektory infrapasívne. Pripomeňme si princíp funkcie infrapasívnych detektorov. Tieto detektory snímajú pomocou snímača infračerveného spektra tepelné zmeny vo vnútri stráženého priestoru. Snímač je zafixovaný v určitej polohe a sníma teplotné pomery v danom priestore. Ideálne umiestnenie tohto snímača je oproti určitej ploche (napr. stena), ktorá slúži ako akýsi referenčný vzorok pre ďalšie vyhodnocovanie teplotných zmien v priestore. Tento priestor musí byť snímaný v presne definovaných poliach tak, aby bolo možné zistiť pohyb vyššie menovaných tepelných zmien (táto kombinácia pohybu so zmenou teplotných pomerov je špecifická práve pre pohyb živého organizmu). Práve z týchto dôvodov je nutné, aby tieto snímané polia boli čo najpresnejšie zaostrené na snímacie okienko senzora. Toto sa v praxi zaisťuje rôznymi optickými systémami. Najrozšírenejším optickým systémom, ktorý je pre tento účel používaný je tzv. Fresnelova šošovka. Jedná sa väčšinou o výlisok z plastickej hmoty, obsahujúci sústavu šošoviek, zaisťujúcich rozdelenie snímaného priestoru do vyššie menovaných polí. Tento výlisok býva vyrobený ako okienko detektora a v poslednej dobe slúži aj na odfiltrovanie bieleho svetla.

   Práve z dôvodu, že táto optika je súčasťou okienka detektora, je nemožné zaistiť rôzne ohniskové vzdialenosti jednotlivých šošoviek systému pre konkrétne snímané vzdialenosti, teda snímané polia nie sú presne zaostrené na pyrosenzor (viď.obr. 1.).

Fresnelova optika                                  Zrkadlová optika

    

   To môže viesť k ovplyvneniu signálu ešte pred jeho ďalším spracovaním. Tento problém plne odstraňuje zrkadlová optika u ktorej sú všetky snímané polia vďaka premennej ohniskovej vzdialenosti, ktorá je zaistená práve parabolickým zrkadlom, veľmi presne zaostrené. Rozdiel signálov zo snímača zaostrených pomocou vyššie uvedených optických systémov je znázornený na obrázku č.2.

Fresnelova optika                                  Zrkadlová optika

 

 

ďalšia strana 

 

HOME | PSN | EPS | CCTV | HW&SW | WEBDESIGN | O NÁS

 

(c)2001 Artemis-Energyr s.r.o. , Wepman Design, All rights reserved. Opt. for 640x480+