PIR detektory - zrkadlová optika Alarmcom:

Prečo čierne zrkadlo?

Ďalší z vplyvov pôsobiacich na pyrosenzor môžu byť buď priame alebo odrazené papršleky z oblasti viditeľného, tzv. bieleho svetla. Týmto podnetom je u väčšiny detektorov zabraňované pomocou "filtra bieleho svetla". Tento filter je vlastne hmota, ktorá zabraní prieniku väčšiny spektra bieleho svetla na senzor.

Aj tento filter však prepúšťa zbytkovú časť spektra bieleho svetla, blízku práve infračervenej časti svetla. Túto zbytkovú časť spektra je možné eliminovať použitím špeciálneho "čierneho" zrkadla, ktoré túto pohlcuje a odráža už len infračervenú časť spektra na pyrosenzor. (viď. obr č.3)

1 - 1. Stupeň filtrácie bieleho svetla - fólia
2 - 2. Stupeň filtrácie bieleho svetla - čierne zrkadlo
3 - 3. Stupeň filtrácie bieleho svetla - špeciálny filter pyrosenzoru
a - vlnová dĺžka spektra, totožná so spektrom vyžiareným ľudským telom ( 8 - 14 µm ) 
b - vlnová dĺžka spektra, blízka spektru vyžiarenia ľudským telom ( 0,7 - 8 µm )
c - vlnová dĺžka spektra typická pre biele svetlo ( 0,4 - 0,7 µm )

Spracovanie a vyhodnotenie signálu

Ďalšou nie menej dôležitou oblasťou u pohybových infračervených detektorov je ďalšie spracovanie získaného analógového signálu. Existujú však detektory, ktoré analógový signál na vstupe ihneď digitalizujú, čím sa eliminujú nepresnosti vzniknuté jeho snímaním (viď. Obr. č.4.).

 

 

 

  predošlá | ďalšia 

 

HOME | PSN | EPS | CCTV | HW&SW | WEBDESIGN | O NÁS

 

(c)2001 Artemis-Energyr s.r.o. , Wepman Design, All rights reserved. Opt. for 640x480+