Rádiový bezpečnostný systém ALARMNET - ARTEMIS (strana2)

KONŠTRUKČNÉ PREVEDENIE

Moduly sú umiestnené v plechovej skrinke, ktorá sa upevňuje na stenu. Indikačné prvky sú umiestnené na prednej otvárateľnej stene - veku skrinky, ktoré po uzatvorení spína ochranný kontakt zabezpečujúci zariadenie pred nedovoleným zásahom.

Účastnícky modul môže byť umiestnený samostatne v skrinke s napájacím a indikakačným modulom, čím vznikne podcentrála siete s vlastnými ochrannými slučkami s možnosťou lokálnej signalizácie, alebo je umiestnený v spoločnej skrinke aj s komunikačným modulom a rádiostanicou. Takáto úplná zostava potom vytvára centrálu siete. 

Komunikačná linka prepájajúca komunikačný modul s účastníckymi modulmi, resp. centrálu s podcentrálami je realizovaná štandardným rozhraním RS - 485 so zabezpečeným galvanickým oddelením komunikačnej časti od ostatnej elektroniky modulov.

Modularita umožňuje vytvorenie bezpečnostných systémov rôznej zložitosti, od malej bezpečnostnej centrály až po rozsiahle systémy pozostávajúce z jednej centrály a niekoľkých podcentrál (až do počtu 32) s napojením na pult centrálnej ochrany ALARMNET rádiovým signálom pomocou rádiostanice umiestnenej v centrále.

Centrála siete je vhodná pre rodinné domy, obchody, byty, chaty, garáže a iné menšie objekty. Rozsiahlejšie objekty je možné priestorovo členiť a pripojiť k niekoľkým účelne rozmiestneným podcentrálam, s navzájom nezávislou ochranou a prístupom. Výhodnosť tohto pripojenia je zrejmá napríklad pri radovej zástavbe, rade garáží, napojenia bytov v jednom vchode, kancelárií viacerých firiem na jednom poschodí a podobne.

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY

Je riadiace a dohliadajúce centrum bezpečnostnej siete, tvorené personálnym počítačom s monitorom, tlačiarňou prípadne zálohovým napájacím zdrojom. K počítaču je pripojený komunikačný modul s rádiostanicou. Program bežiaci na počítači zabezpečuje neustálu kontrolu centrál a na ne pripojených podcentrál, zaraďovanie nových účastníkov a celkovú správu siete. Všetky dôležité údaje sa zobrazujú na monitore počítača a zároveň sa protokolujú výpisom na tlačiarni, čím sa znižuje možnosť zneužitia bezpečnostnej siete. Obsluha pultu kontroluje funkciu bezpečnostnej siete a riadi činnosť jej represívno-ochrannej zložky teda riadne vystrojenej a vyzbrojenej výjazdovej skupiny schopnej vykonať zásah proti narušiteľovi objektu, komunikuje s majiteľom chráneného objektu a v prípade potreby zabezpečí privolanie polície.

 

 

  predošlá | ďalšia 

 

HOME | PSN | EPS | CCTV | HW&SW | WEBDESIGN | O NÁS

 

(c)2001 Artemis-Energyr s.r.o. , Wepman Design, All rights reserved. Opt. for 640x480+